ยันต์พุทธซ้อน

หมวด: 10 recommend เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

ยันต์พุทธซ้อน


ชื่อยันต์      :   ยันต์พุทธซ้อน

บริเวณที่สัก :   กลางหลังขึ้นไป

ความเชื่อ    : ยันต์พุทธซ้อน หรือ พระเจ้าห้าพระองค์ เป็นทั้งแมตตา คงกระพัน แคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง อุปเทห์ใช้ได้ สารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะยันต์พุฒซ้อนได้นำมาใช้ในการลงนะหน้าทอง เมตตามหานิยม โชคลาภ ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา ต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสักยันต์แล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอ

ฮิต: 13396