ยันต์เก้ายอด

分类:10 recommend 日期:2018年6月15日, 星期五

ยันต์เก้ายอด


ชื่อยันต์      :   ยันต์เก้ายอด

บริเวณที่สัก :  บริเวณท้ายทอย

ความเชื่อ    : ยันต์เก้ายอด หรือเรียกอีกอย่างว่า "นวหรคุณ" แปลว่าพระพุทธคุณทั้ง 9 ถอดมาจากบทสวด อิติปิโส เป็นยันต์ ที่มี พุทธคุณ และยังเป็นยันต์ที่นิยมในหมู่นักรบสมัยโบราณ ถือเป็นที่นิยมสักกัน ถือว่าเป็นยันต์ครู เน้นหนักไปทางด้าน เมตตา มหานิยม แคล้วคลาด และป้องกันศาตราวุธ ทั้งหลาย มักเป็นที่นิยมของผู้ที่เริ่มสักยันต์ใหม่ๆ ผู้ที่ได้รับการสักยันต์เก้ายอดแล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอ

 

 

点击数:24269