ยันต์แปดทิศ

分类:10 recommend 日期:2018年6月15日, 星期五

ยันต์แปดทิศ


 

ชื่อยันต์      :   ยันต์แปดทิศ

บริเวณที่สัก :   กลางหลัง

ความเชื่อ    : เป็นยันต์สารพัด ป้องกันร้อยแปด ในอดีต ผู้ที่ต้องเดินทางเข้าป่า หรือพระธุดงค์ มักจะเขียนไว้ที่พื้นเสมอ เพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้าย และภูตผีปิศาจ ตลอดจนแคล้วคลาดจากภยันอันตราย จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องเดินทางไกลอยู่เสมอ ผู้ที่ได้รับการสักยันต์แล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอ

点击数:9452